Om Livsviktig

Livsviktig er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.


3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann.

Mange kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper, og Helsedirektoratet og DSB ønsker å støtte kommunene i deres viktige arbeid.

Som en del av satsningen er det laget opplæringsfilmer og e-læringskurs for å øke kunnskapen om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid. Alt opplæringsopplegg finner du på denne siden i tillegg til mye annen nyttig informasjon.

Spørsmål om Livsviktig kan rettes til Barbro Hatlevoll: