Bruk av tvangsmidler

Saken gjelder spørsmål om bruk av reaksjonsmidler med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven overfor personer i deres private bolig.