Roller og arbeidsmetode

Nasjonale pådrivere har bidratt til at kommuner etablerer systemer for tverrfaglig samarbeid og rutiner for systematisk oppfølging av sårbare gruppers brannsikkerhet.


Pådriverne har bygget nettverk og knyttet kontakt med kommuner. De har bistått kommunene med kunnskap om brannsikkerhet og hvordan tverrfaglig samarbeid kan etableres og gjennomføres. 

Kontakt, veiledning og samarbeid mellom nasjonale pådrivere og kommuner har skjedd gjennom samlinger, besøk i kommuner, på digitale flater og gjennom kontakt med prosjektansvarlig lokalt.

I juni 2022 samlet Skadeforebyggende forum, DSB og Helsedirektoratet 180 deltagere til en erfaringskonferanse. To dager ble fylt med faglig oppdatering, informasjon og erfaringsutveksling.

Nasjonale pådrivere har planlagt og gjennomført aktivitetene. DSB og Helsedirektoratet har bistått i arbeidet. DSB har også vært prosjekteier og har sittet i styringsgruppen sammen med Helsedirektoratet, Skadeforebyggende forum og Gjensidigestiftelsen.