Roller og arbeidsmetode

Nasjonale pådrivere skal bidra til at kommuner etablerer varige systemer for tverrfaglig samarbeid og rutiner for systematisk oppfølging av sårbare gruppers brannsikkerhet.


Pådriverne skal knytte kontakt med kommuner og bygge nettverk. De skal bistå kommunene med kunnskap om brannsikkerhet og hvordan tverrfaglig samarbeid kan etableres og gjennomføres. 

Kontakt, veiledning og samarbeid mellom nasjonale pådrivere og kommuner skjer gjennom prosjektsamlinger, besøk i kommuner, arbeidsgruppemøter, samarbeidsmøter og kontakt med prosjektansvarlige lokalt.

Nasjonale pådrivere planlegger og gjennomføre disse aktivitetene. DSB og Helsedirektoratet bistår i arbeidet.