Samarbeidsavtaler

Det er viktig å sørge for at arbeidet med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper har god forankring med nødvendig rolle- og ansvarsavklaring.


Mange kommuner har sikret dette gjennom samarbeidsavtaler. Her er et eksempel på samarbeidsavtale mellom Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker kommune