Nye søkere om kommunale tjenester


Noen kommuner har laget sjekkliste for brannsikkerhet og knyttet denne til "Arbeidsplasskartlegging for helsepersonell", som del av en helhetlig rutine for behandling av nye søkere om kommunale tjenester. På denne måten er brannsikkerhet et tema helt fra start.