Illustrasjon av modell

Arbeidsmodell

Modellen er et forslag til hvordan kommunen kan systematisere arbeidsprosessene for å sikre vellykket samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.


Modellen viser viktige elementer i et systematisk brannsikkerhetsarbeid.

Nærmere beskrivelse av modellen finner du i Veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere på dsb.no.